LABORATORIJSKA ANALIZA PITNE VODE

759PV/12 z dne 26.04.2012

 

 

 

PARAMETER

 

METODA

ENOTA

REZULTAT

PREISKANA KOLIČINA

KRITERIJ

E.coli

SIST EN ISO 9308-1:2001

CFU/100ml #

ni najdeno

100 ml

0

Koliformne bakterije

SIST EN ISO 9308-1:2001

CFU/100ml #

ni najdeno

100 ml

0

Enterokoki

SIST EN ISO 7899-2:2000

CFU/100ml #

ni najdeno

100 ml

0

Št.kolonij pri 22°C

SIST EN ISO 6222:1999

CFU/ml

4

1 ml

/

Št.kolonij pri 37°C

SIST EN ISO 6222:1999

CFU/ml

ni najdeno

1 ml

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOMBE: vrednosti rezultata od 4 do 9 so ocenjene vrednosti

Vzorec- pitne vode, odvzet dne 23.04.2012 v oskrbovalnem obmodju W
TURNISCE (na omreZju Okrepdevalnica Koren, Renkovci) je bil glede na obseg
opravljenih mikrobioloSkih preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi - Ur.l. RS, 5t. 19104,35104,26106,92106 in 25109:

porodilo o preskusu vode protokolna Stev. 759PV/12 z dne 26.04.2012

Prejšnje analize si lahko ogledate tukaj


 

© 2017 Varaš d.o.o. Izdelava Matej Vnuk s.p.