Analiza vode Julij 6/2014

LABORATORIJSKA ANALIZA PITNE VODE  4/2014/7563 z dne 27.6.2014

 

  METODA ENOTA REZULTAT PREISKANA KOLIČINA KRITERIJ
Koliformne bakterije pri 37°C SIST EN ISO 9308-1:2001 CFU/100ml ni najdeno 100 ml 0
Escherichia coli pri 44°C SIST EN ISO 9308-1:2001 1 CFU ni najdeno  100 ml 0
Eterokoki pri 44°C SIST EN ISO 9308-1:2001 CFU/100ml ni najdeno 100 ml 0
Št.kolonij pri 22°C SIST EN ISO 6222:1999 CFU/ml pod 10 1 ml /
Št.kolonij pri 37°C SIST EN ISO 6222:1999 CFU/ml pod 10 1 ml 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOMBE: vrednosti rezultata od 4 do 9 so ocenjene vrednosti

Vzorec- pitne vode, odvzet dne 17.6.2014 v oskrbovalnem območju V V TURNIŠČE (Nedelica 24) je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, 5t. 19/04,35/04,26/06,92106 in 25/09:

  • porodilo o preskusu vode protokolna Stev. 

Prejšnje analize si lahko ogledate tukaj

 

© 2017 Varaš d.o.o. Izdelava Matej Vnuk s.p.